Ensemble

160 Degrees
Ghatam-Vikku Vinayakram
Kanjira-V. Selva Ganesh
Mridangam-N. Ramakrishnan
Ghatam-V. Umashankar